Kwartalnik „Znad Wilii”

ZNAD WILII 2014, nr 4 (60)

Najnowszy numer ZNAD WILII już w sprzedaży – a w nim 160 stron fascynującej i niepublikowanej gdzie indziej lektury!

 

W numerze m.in.:

TO JUŻ 25 LAT MINĘŁO? WSPOMNIENIA, REFLEKSJE, PODSUMOWANIA

Laurki i trochę …dziegciu z dziesiątkami opinii nt.pisma,

w tym ludzi bardzo znanych, wilnian, Litwinów, Białorusinów, …Fina i Chińczyka, innych narodowości z całego świata. Oto niektóre nazwiska:

Jerzy Giedroyć, Czesław Miłosz, Juliusz Bardach, Janusz Dunin-Horkawicz, Andrzej S. Ehrenkreutz, Zbigniew Brzeziński, Radosław Sikorski, Andrzej Strumiłło, Edward Ruszczyc, Wacław Korabiewicz, Jacek Łukasiewicz, Alfredas Bumblauskas, Tomas Venclova, Alfgis Kaleda, Marek Sewen, Wanda Gawrońska, Daniel Beanovois, Adam Wielowieyski i wielu innych… 

 

O drodze do niepodległości razem ze Znad Wilii

Czesława Okińczyca (z wystąpienia na konferencji w maju)

   

ZNAD DNIEPRU

Maciej Mieczkowski, reportaż z Kijowa i Lwowa u schyłku roku

 

 

O PIŁSUDSKIM RAZ JESZCZE

dr Zenowiusz Ponarski,  Marszałek i Żmudzini

 

100 ROCZNICA WYBUCHU I WOJNY ŚWIATOWEJ

prof. Mieczysław Jackiewicz,  Okupacja niemiecka Wilna 1915-1918

Julia Kryszewska,  Z pamiętników mojego ojca Stanisława Cywińskiego

 

DLACZEGO POETA NAPISAŁ: LITWO, OJCZYZNO MOJA…

zastanawiają się poeci Wojciech Piotrowicz i dr Józef Szostakowski

 

WOKÓŁ GASTRONOMII:

Tomasz Otocki, Zatańczyć tango  w ERINIE, czyli jak bawiły się przedwojenne Druskieniki

 

MAJ NAD NAD WILIĄ I WISŁĄ. FESTIWAL EMiGRA

O współpracy poetów, filmowców i muzyków polskiego pochodzenia i coraz głośniejszym festiwalu filmów emigracyjnych

 

PASJE

Poczet twórców literatury wileńskiej

od XVI wieku do roku 1945, drukowany alfabetycznie w odcinkach

 

KAWIARNIA LITERACKA:

Do Litwy. Nieznany wiersz Jerzego Pietrkiewicza

 

  PRZECZYTANE

 Prof. Władysław Zajewski, Między Toruniem, Królewcem i Wilnem (Kopernik i Kant w tych miastach)

Leonard Drożdżewicz, W Diecezji Wileńskiej. Dedykowane Tadeuszowi Krahelowi

Romuald Mieczkowski, o zbiorze wspomnień w książce Gdy myślę Wilno

 

  KONKURS POLACY WIELU KULTUR

 Tomasz Snarski, Wilno moich marzeń

 

LISTEM i MAILEM

Korespodencje m.in. Łucji Nelke-Jastrzębskiej, Włodzimierza Jastrzębskiego i Stefana Pastuszewskiego (Rozbicie więzienia hitlerowskiego w Pińsku), Kazimierza Bartoszewicza (Dobrosąsiedztwo rodzin), a także Józefa Wierzby, Adama Bobryka, Piotra Wdowiaka, Zbigniewa Jędrychowskiego, Cseby Gezy, Krystyny Korkuć, Elżbiety i Lecha Frankiewiczów, Konrada Kostki 

 

LITWA-POLSKA. Z MIESIĄCA NA MIESIĄC.

WYDARZENIA, FAKTY, OPINIE.

Nigdzie Państwo nie znajdą tak obiektywnej i żywej kroniki relacji polsko-litewskich, z udziałem mniejszości polskiej na Litwie i litewskiej w Polsce, jak też działalności odrębnych instytucji (Instytut Polski w Wilnie, Litewskie Centrum Kultury w Warszawie, Dom Kultury Polskiej itp.).

Ponadto sygnalizowane są najnowsze wydawnictwa w tym zakresie. Dział szczególnie przydatny dla zainteresowanych regionem, badaczy, studentów.

 

Pismo jest bogato ilustrowane, posiada kolorowe wklejki, tym razem ze współczesnym malarstwem litewskim.

 

ZNAD WILII 2014, nr 3 (59)

Nowy numer „Znad Wilii już w sprzedaży!” A w nim ponad 160 stron ciekawej lektury:

25-LECIE „ZNAD WILII” – WSPOMNIENIA, REFLEKSJE, POSUMOWANIA

Romuald Mieczkowski: Wzorem Edwarda Raczyńskiego i nie tylko. Ludzie, którzy na emigracji kształtowali naszą świadomość

Danuta Piotrowicz: Pierwsze kroki

Wojciech Piotrowicz: W głąb z i bliska

dr Józef Szostakowski:Łamy otwarte na twórczość

Aleksander Borowik: Wypłynąć na bezkresy „Znad Wilii” fal

  

ZNAD DNIEPRA

Maciej Mieczkowski, reportaż Życie codzienne w Kijowie dzisiaj

 

PIŁSUDSKI A LITWA

dr Zenowiusz Ponarski,  Rozterki Michała Romera

 

WSCHODNIE LOSY

Grzegorz Żukowski, Ewakuacja

Zbigniew Jędrychowski, Likwidacja sceny polskiej Grodnie i Wilnie

 

PASJE

Zapiśnik działań twórczych: Energia i Kultura

Leonard Drożdżewicz, Viktoria patriotyzmu pejzażu

(o malarstwie i konserwacji zabytków Wiktorii TołłoczkoTur)

Poczet twórców literatury wileńskiej

od XVI wieku do roku 1945, drukowany alfabetycznie w odcinkach

 

KAWIARNIA LITERACKA:

 W 10. ROCZNICĘ ŚMIERCI CZESŁAWA MIŁOSZA

Andrzej Sznajder, Ambasador obojga narodów

Christan Medard Manteuffel, …gdy jeszcze nic nie było pewne,

a wszystko możliwe

200-LECIE URODZIN TARASA SZEWCZENKI

prof. Mieczysław Jackiewicz, Piewca narodu ukraińskiego w Wilnie

 

WIERSZE PO POLSKU I PO LITEWSKU

Leokadia Komaiszko, Pożegnanie lata, Wiersz dla cioci Haliny i in.

 

PRZECZYTANE

 Prof. Władysław Zajewski, Studium o „Grekach Europy” z 1863/4

Leonard Drożdżewicz, Wielcy Polacy z Kresów Północno-Wschodnich

Program II Festiwalu Filmów Emogracyjnych EMiGRA 2014 i

II etapu „Maja nad Wilią i Wisłą w Wilanowie

 

LISTEM i MAILEM

Korespodencje m.in. Tadeusza Pardeja (Tęsknota do świętego gaju), Julii Kryszewskiej, Andrzeja Sikorskiego, Konrada Kostki, dr Małgorzaty Bojarskiej

 

LITWA-POLSKA. Z MIESIĄCA NA MIESIĄC.

WYDARZENIA, FAKTY, OPINIE.

Nigdzie Państwo nie znajdą tak obiektywnej i żywej kroniki relacji polsko-litewskich, z udziałem mniejszości polskiej na Litwie i litewskiej w Polsce, jak też działalności odrębnych instytucji (Instytut Polski w Wilnie, Litewskie Centrum Kultury w Warszawie, Dom Kultury Polskiej itp.).

Ponadto sygnalizowane są najnowsze wydawnictwa w tym zakresie. Dział szczególnie przydatny dla zainteresowanych regionem, badaczy, studentów.

 

Pismo jest bogato ilustrowane, posiada kolorowe wklejki.

ZNAD WILII 2014, nr 2 (58)

Drodzy Przyjaciele, Szanowni Państwo, z przyjemnością informuję, że w dystrybucji pojawił się kolejny numer kwartalnika „Znad Wilii”. Zapraszam do lektury.

 

Romuald Mieczkowski.

 

„Znad Wilii” to 160 stron fascynującej lektury. W tym numerze m.in.:

 

REFLEKSJE NA 25-LECIE „ZNAD WILII”,

Paweł Matusewicz, Seattle: Wskrzesić ducha W. Księstwa Litewskiego

 

KAWIARNIA LITERACKA:

XXI MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL POETYCKI „MAJ NAD WILIĄ”

Dlaczego polski poeta napisał: Litwo, Ojczyzno moja?

Obszerna  relacja z festiwalu. Z konferencji, w nawiązaniu do powyższego hasła oraz 25-lecia ZNAD WILII, z komentarzami, wypowiedziami, refleksjami

 

WOKÓŁ OSKARA MILOSZA: PARYŻ-WILNO-KOWNO

Ciąg dalszy mało znanych i nieznanych dziejów wileńskich w kontekście zainteresowań mistycznych poety. Tym razem o profesorze Zdziechowskim i przedwojennych Rosjanach Wilna. Autor: dr Zenowiusz Ponarski (USA).

 

ŚLADAMI MICHAŁA SOPOĆKI I JÓZEFA MACKIEWICZA

Leonard Drozdżewicz, Czarny Bór (pod Wilnem)

 

SPRAWIEDLIWI WŚRÓD NARODÓW ŚWIATA

Piotr Otocki, Wojciech Gintowt-Dziewiałkowski, polski sprawiedliwy z Ziemi Wileńskiej

 

100. ROCZNICA WYBUCHU I WOJNY ŚWIATOWEJ

Prof. Mieczysław Jackiewicz, 1914 w dziennikach i wspomnieniach

 

HISTORII PRASY

Jadwiga Siedlecka-Siwuda, O bibliografii czasopisma LITHUANIA

Prof. Mieczysław Jackiewicz, Napaść policji na DZIENNIK WILEŃSKI

 

MEMORIA

Julia Kryszewska, Czy po takich przeżyciach mogę zapomnieć Wilno?

 

ALBUM ZDJĘĆ I WSPOMNIEŃ

Jerzy Downarowicz, Ojczyzna Wileńszczyzna. Wspomnienia poprzez pryzmat dziciństwa w Wilnie, jak również o ojcu Autora, uczestniku wojny polsko-sowieckiej, pracowniku kolei

 

WOKÓŁ GASTRONOMII W WILNIE

W cyklu Romualda Mieczkowskiego „Kawiarnie i restauracje w dobie socjalizmu (za Breżniewa)”

VILNIANA WIERSZEM, NOWE WIERSZE

Andrzej Sikorski, Tomasz Snarski, Zbigniew Jędrychowski

 

PASJE

W Zapiśniku działań arystystycznychprzedstawiona jest kronika niektórych wydarzeń, m.in. z wystawy Ormianie polscy Semper Fidelis, malarstwa Polaków na Bialorusi, z wklejką reprodukcji prac najciekawszych artystów,

Kompedium wiedzy nt. pisarstwa w Wilnie dopełnia

Poczet twórców literatury wileńskiej

od XVI wieku do roku 1945, drukowany alfabetycznie

 

LISTEM i MAILEM

Korespodencje m.in. Witolda Kowalskiego (pt. Daleki krewny Marszałka); Waldemara Kowalskiego,  Konrada Kostki, Andrzeja Rzempołucha, prof. Władysława Zajewskiego, Julii Kryszewskiej, Alicji Andrzejewskiej.

 

LITWA-POLSKA. Z MIESIĄCA NA MIESIĄC.

WYDARZENIA, FAKTY, OPINIE.

Nigdzie Państwo nie znajdą tak obiektywnej i żywej kroniki relacji polsko-litewskich, z udziałem mniejszości polskiej na Litwie i litewskiej w Polsce, jak też działalności odrębnych instytucji (Instytut Polski w Wilnie, Litewskie Centrum Kultury w Warszawie, Dom Kultury Polskiej itp.).

Ponadto sygnalizowane są najnowsze wydawnictwa w tym zakresie. Dział szczególnie przydatny dla zainteresowanych regionem, badaczy, studentów.

ZNAD WILII 2014, nr 1 (57)

„Znad Wilii” to 160 stron fascynującej lektury. W tym numerze m.in.:

REFLEKSJE NA 25-LECIE „ZNAD WILII”, Leonard Drożdżewicz: Na straży wspólnego dziedzictwa WXL Romuald Mieczkowski, Czy polskie czasopismo, wydawane poza Polską, musi być za darmo?

WOKÓŁ OSKARA MILOSZA: PARYŻ-WILNO-KOWNO Ciąg dalszy mało znanych i nieznanych przedwojennych dziejów wileńskich, w kontekście osobowości i zainteresowań mistycznych poety. Tym razem o trójce jego powierników (Petras Klimas, Pius XI, Juozas Keliuotis). Pisze o tym dr Zenowiusz Ponarski (Toronto, Kanada).

RELIGIA I PRAWO Organizacja wilenskiego prawosławia (w międzywojniu, autor Stefan Pastuszewski).

MEMORIA Adrzej Rumiński, Mieszkaliśmy u Tyszkiewiczów. Wilno-Waka-Landwarów.

PODRÓŻE Pocztówka z Jedwabnego Szlaku. Korepondencja z Gruzji Leonarda Drożdżewicza.

TRADYCJE Wialikdzień – białoruskie zwyczaje wielkanocne.

WOKÓŁ GASTRONOMII W WILNIE W cyklu Romualda Mieczkowskiego Kawiarnie i restauracje w dobie socjalizmu (za Breżniewa).

KAWIARNIA LITERACKA: XXI MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL POETYCKI „MAJ NAD WILIĄ”Dlaczego polski poeta napisał: Litwo, Ojczyzno moja? Koncepcja, opis i program festiwalu. 25-29 maja (Wilno-Troki-Ilgów-Pożajście-Kowno).

VILNIANA WIERSZEM, NOWE WIERSZE Władysław Zajewski, Maria Duszka (wiersze po polsku i po litewsku), Ewa Krasnodębska, Maya Noval, Krzysztof A. Jeżewski, Paweł Kuszczyński Z kart prasy powstańczej – wiersz Radosława Żurawskiego vel Grajewskiego.

PASJE W Zapiśniku działań arystystycznych – kronika niektórych wydarzeń.Kompedium wiedzy nt. pisarstwa w Wilnie dopełnia Poczet twórców literatury wileńskiej od XVI wieku do roku 1945, drukowany alfabetycznie.

LISTEM i MAILEM Korespodencje m.in. Bożysława Bogdańskiego, Konrada Kostki, Julii Kryszewskiej, Pawła Matusewicza, Elżbiety i Lecha Frankiewiczów, Marka Bernackiego, Bogdana Zabiegaja.

LITWA-POLSKA. Z MIESIĄCA NA MIESIĄC. WYDARZENIA, FAKTY, OPINIE. Nigdzie Państwo nie znajdą tak żywej kroniki relacji polsko-litewskich, z udziałem mniejszości polskiej na Litwie i litewskiej w Polsce, jak też odrębnych instytucji (Instytut Polski w Wilnie, Litewskie Centrum Kultury w Warszawie, Dom Kultury Polskiej itp.), z podaniem źródeł. Ponadto sygnalizowane są najnowsze wydawnictwa. Dział szczególnie przydatny dla zainteresowanych regionem, badaczy, studentów.

Pismo jest bogato ilustrowane, znalazły się w nim tym razem również reportaże fotograficzne z Republiki Zarzecze!

ZNAD WILII 2013, nr 4 (56)

„Znad Wilii” to 160 stron fascynującej lektury. W tym numerze m.in.:

Artykuł wstępny nawiązuje do 25-LECIA POWSTANIA „ZNAD WILII”, które przypada w 2014 roku, pierwszego niezależnego pisma polskiego w Wilnie i o zdecydowanym rodowodzie niepodległościowym.

Wbogatym dziale ROK POWSTANIA STYCZNIOWEGO szereg ciekawych artykułów: prof. Radosława Żurawskiego vel Grajewskiego POWSTANIE 1863 NA ZIEMIACH ZABRANYCH A POZOSTAŁE NARODY DAWNEJ RZECZYPOSPOLITEJ (BIAŁORUSINI, LITWINI, UKRAIŃCY); Jazepa Januszkiewicza (Raków k. Mińska) POWSTANIE STYCZNIOWE W LITERATURZE BIAŁORUSKIEJ; prof. Mieczysława Jackiewicza ANDRIOLLI, MALARZ I POWSTANIEC; Wojciecha Piotrowicza opowiadanie z Wileńszczyzny TAK WIELE NARAZ; nagrodzone prace w konkursie Powstanie Styczniowe oczami młodych: Wiktora Szukiełowicza z Żupran na Białorusi SPALONE KSIĄŻKI I ZAGINIONY KAMIEŃ BOHUSZEWICZA oraz Bożeny Mieżonis z Wilna SPOTKANIE NA CMENTARZU.

Temat dopełnia kronika wydarzeń polsko-litewskich na Litwie, poświęconych Rokowi Powstania 1863.

BYŁ TAKI RABIN. CHAIM OZER GRODZIEŃSKI to ciąg dalszy mało znanych i nieznanych przedwojennych dziejów wileńskich, w kontekście osobowości i zainteresowań mistycznych Oskara Miłosza. Pisze o tym dr Zenowiusz Ponarski (Toronto, Kanada).

ALEKSY SIELIWACZEW WILEŃSKI NAUCZYCIEL MICHAŁA BACHTINA to artykuł pracowników naukowych Andreja Puczkowa i Juryja Marczenki z Kijowa o wileńskim rodowodzie znakomitego naukowca rosyjskiego.

W ROKU 300-LECIA KRISTIJONASA DONELAITISA na Litwie na uwagę zasługuje szkic dra Józefa Szostakowskiego POETA NIEZAPOMNIANY.

W cyklu UCZESTNICY DZIEJÓW LUDZKOŚCI prof. Władysław Zajewski pisze o CYCERONIE, ZAKOCHANYM W HISTORII.

ZNAD DŹWINY Tadeusz Zubiński w publikacji LILLI HENOOCH, NIEWŁAŚCIWE POCHODZENIE przypomina losy znanej niemieckiej sportsmenki żydowskiego pochodzenia, urodzonej w Rydze.

W dziale WOKÓŁ GASTRONOMII W WILNIE Romuald Mieczkowski rozpoczyna cykl własnych publikacji o KAWIARNIACH I RESTAURACJACH W DOBIE SOCJALIZMU.

Bogaty jak zwykle jest dział, poświęcony sztuce. Leonard Drożdzewicz przedstawia sylwetkę SOKÓLSKIEGO BRUEGHELA, WITALISA SAROSIEKA (1945-2012).

Pod hasłem XX MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL POETYCKI „MAJ NAD WILIĄ I WISŁĄ” – EMIGRA znalazła się relacja z pierwszej odsłony festiwalu wileńskiego w Wilanowie w Warszawie i I festiwalu filmów emigracyjnych.

W ZAPIŚNIKU DZIAŁAŃ ARTYSTYCZNYCH jest mowa m.in. o udziale reprezentantów Litwy w XII Legnickich Dniach Kultury Kresowej, Międzynarodowym Listopadzie Poetyckim w Poznaniu, z wystaw malarstwa Anny Alicji Trochim i Aleksandrasa Vozbinasa.

Kompedium wiedzy nt. pisarstwa i literatury w Wilnie dopełnia POCZET TWÓRCÓW LITERATURY WILEŃSKIEJ od XVI wieku do roku 1945, drukowany alfabetycznie w odcinkach.

W LISTEM i MAILEM zamieszczone zostały opinie i refleksje Czytelników, w tym m.in. prof. Edmunda Pawlaka (DO AMBASADORA JANUSZA SKOLIMOWSKIEGO); Mariana Mrozińskiego (ZAPOMNIANA WOJNA); Jana Kozicza (FOTOGRAF WILEŃSKI BRONIA); Andrzeja Rumińskiego (W POSIADŁOŚCI TYSZKIEWICZÓW); Konrada Kostki (UWAGI PO PRZECZYTANIU DWÓCH NUMERÓW „ZNAD WILII”); Teresy Barbary Banasik (O POLSKIEJ TELEWIZJI W WILNIE).

ZNAD WILII 2013, nr 3 (55)

W tym numerze m.in.:

W IN MEMORIAM Romuald Mieczkowski we wspomnieniach pt. Romantyzm celów, pozytywizm działań. Leon Stanisław Brodowski (1918-2013) przywołuje sylwetkę wielkiego Miłośnika Litwy.

O PROROKU Z WILNA, PROF. MARIANIE ZDZIECHOWSKIM w kontekście Oskara Miłosza pisze dr Zenowiusz Ponarski (Toronto).

ROK POWSTANIA STYCZNIOWEGO uczczony został niezwykle pięknymi wierszami, rzadka to rzecz, inspirowanymi malartswem nt. zrywu niepodległościowego. Ich autorem jest prof. Radosław Żurawski vel Grajewski. Do tego tematu nawiązuje wspaniałe opowiadanie JELEŃ Grzegorza Żukowskiego, artykuły prof. Mieczyslawa Jackiewicza o SZTYLETNIKACH, jak też o kulisach wybudowania i odsłonięcia w Wilnie POMNIKA CARYCY KATARZYNY II.

W cyklu MEDIA POLSKIE NA LITWIE Romuald Mieczkowski przypomina o niezauważonym przez nikogo 25-lecia założenia Programu Polskiego w Telewizji Litewskiej, w kontekście realiów, zbyt szybko zapomnianych.

Zaprezentowane zostały najnowsze wiersze prof. Władysława Zajewskiego, zaś Leonard Drożdzewicz pisze o FASCYNACJACH NIE TYLKO POETYCKICH KS. PRAŁATA TADEUSZA KRAHELA.

Tomasz Otocki recenzuje książkę litewskiego historyka wojskowości Surgalisa o internowanych żołnierzach Wojska Polskiego na Litwie (W GOŚCINIE U LITWINÓW).

Na odnotowanie zasluguje także wspomnienie Jana Kozicza o TEATRZE RAPSODYCZNYM ALEKSANDRA CZERNISA.

W dziale PASJE, znajdziemy zapinik działań twórczych, relację z wystawy współczesnych artystów polskiego pochodzenia w Warszawie wraz z kolorową wklejką ich obrazów, odnotowana została wystawa fotografii Edwarda Hartwiga z udziałem jego siostry Julii Hartwig, jak tez córki.

W cyklu PODRÓŻE zachwyca fotoreportaż Jarosława Kowalskiego i Marcina Dławichowskeigo pt. ŚWITEŹ.

Kompendium wiedzy nt. pisarstwa w Wilnie dopełnia POCZET TWÓRCÓW LITERATURY WILEŃSKIEJ od XVI wieku do roku 1945, drukowany alfabetycznie w odcinkach.

W LISTEM i MAILEM zamieszczone zostały opinie i refleksje Czytelników, w tym Agaty Libery, Władysława Zajewskiego, Jerzego Skibińskiego, Krzysztofa Jankowskiego, Teresy B. Banasik, Mariana Mrozińskiego.

ZNAD WILII 2013, nr 2 (54)

ZNAD WILII 2013, nr 1 (53)

ZNAD WILII to 160 stron lektury. I to fascynującej, w tym numerze m.in.:

 • ROK POWSTANIA STYCZNIOWEGO to nowa nasza rubryka, ukazująca nieznane i mało znane karty. O kontekstach międzynarowych powstania pisze prof. Władysław Zajewskiw w eseju Europa wobec powstania 1863 roku. Znany historykswe rozważania wzbogaca własnym wierszem Mrok i świt na stokach cytadeli, w Listach do Redakcji pisze też o badaczu powstania, prof. Sławomirze Kalembce. Ntomiast prof. Mieczysław Jackiewicz zamieszcza artykuł pt. Powstanie w Wilnie i okolicy. Represje popowstaniowe.
 • Na uwagę zasługuje jego ciekawy artykuł w  cyklu Z DZIEJÓW GASTRONOMII WILEŃSKIEJ Kawiarnie i restauracje (przedwojenne).
 • WOKÓŁ OSKARA MIŁOSZA. PARYŻ-KOWNO-WILNO esej dra Zenowiusza Ponarskiego o przyjaźni jego bohatera z ptakami i o spotkaniach …z duchami
 • Z MYŚlĄ O POLAKACH NA WSCHODZIE prof. Janusz Gołota w artykule Wileńsko-Kowieńskim szlakiem opisuje więzie Kurpiowszczyzny, historyczne i dzisiejsze z Litwą
 • Studium Renaty Sobieralskiej Z HISTORII SADOWNICTWA
 • Profesor Adam Hrebnicki i jego Raj
 • W Zapiśniku uczestnika i obserwatora niemało informacji z zakresu kultury, ciekawszych spotkań, wystaw.
 • W dziale PASJE Maciej Mieczkowski przytacza niezwykłą historię Henryka Kujawy o Aparacie fotograficznym, który polecił mu Bułhak.
 • Zachęceni drukiem słownika artystów wileńskich, który stworzył swoiste kompedium wiedzy, rozpoczęliśmy druk pocztu Twórców literatury z Wilna w odcinkach.
 • W KAWIARNI LITERACKIEJ  Romuald Mieczkowski pisze o XX Międzynarodowych Spotkaniach Poetyckich „Maj nad Wilią”: Ostatni zajazd poetów na Litwie? Z pierwszą odsłoną w Polsce… 
 • Jako echo festiwalu drukowany jest wiersz Wiktora Golubskiego, zaś z cyklu MŁODE WIERSZE poezja wilnianki Marzeny Masojć.
 • W dziale recencji E. Ziółek pisze o książce W. Zajewskiego „O dyplomacji europejskiej XIX wieku”.

 

 • Jak zwykle, W LISTEM i MAILEM mamy ciekawe publikacje od Czytelników: Władysława Zajewskiego Sławomir Kalembka – badacz Powstania 1863/1864; Jerzego Czajewskiego Polskie cmentarze w Rosji i na Białorusi. Polacy z Wileńszczyzny w Mandżurii; Wacława Podbereskiego Bohaterstwo i dramat Kresów; Jana Przypkowskiego Wilno 1937; Eugeniusza Pietruszkiewicza Nasi Czytelnicy: Litwini w Polsce, Polacy na Litwie
 • Nigdzie Państwo nie znają tak rzeczowej kroniki zdarzeń w zakresie relacji polsko-litewskich, z podaniem źródeł, jak w rubryce LITWA-POLSKA. Z MIESIĄCA NA MIESIĄC, wydarzenia, fakty, opinie. W kulturze i jej okolicach. Dział przydatny też bardzo dla badaczy.

ZNAD WILII 2012, nr 4 (52)

ZNAD WILII to 160 stron fascynującej lektury.W tym numerze m.in.:

 • O Polskich mediach na Litwie pisze w swoim felietonie Z czym i dokąd zmierzamy? Romuald Mieczkowski
 • Co oznacza Być Litwinem w Polsce zastanawia się Eugeniusz Pietruszkiewicz z Suwałk w ciekawej publikacji Życie obok siebie
 • W cyklu MAŁO ZNANE HISTORIE Henryk Czarniawski w artykule Katastrofa kolejowa w Wilnie przytacza fakty z 1945 roku
 • WOKÓŁ OSKARA MIŁOSZA. PARYŻ-KOWNO-WILNO kontynuje swoje rozważania Zenowiusz Ponarski:
 • W blasku „Reduty”; „Reduta” nad Wilią;  List z Kosowa
 • Prof. Mieczysław Jackiewicz wspomina ZARZECZE z czasów wojny,gdzie upłynęło jego dzieciństwo, przytaczając dramatyczne zdarzenia, widziane podczas zmiany dotychczasowego porządku w Wilnie
 • Do finału Roku J.I. Kraszewskiego nawiązuje Paweł Zięba w publikacji Historiografia Wilna w XIX wieku: Baliński – Kraszewski
 • W Zapiśniku uczestnika i obserwatora niemało informacji z zakresu kultury: ze spotkań, wystaw, festiwali, m.in. mowa jest o I Festiwalu Romansu, o niezwykłej wystawie Wilno 1937 z drukiem na łamach Znad Wilii
 • Po raz pierwszy o unikalnych fotografiach, o inspiracjach Bułhakiem           
 • W dziale Sylwetki artystów znad Wilii prof. Jan Wiktor Sienkiewicz w eseju Wilno Roberta Bluja rozważa o malarstwie tego artysty, z kolorową wklejką reprodukcji wilenskich obrazów Bluja

 • Wspominając kompozytora Ludomira Rogowskiego i jego wileński etap życia,Piotr Marciniak ze Szwecji w Pieśni o kogutku przytacza również fakty z życia kompozytora w Wilnie
 • W Kawiarni Literackiej  przytoczony został nieznany dla czytelnika polskiego wiersz Maironis, Wilno (przed świtem, tłumaczenie: R.M.)

 • Współczesną poezję litewską reprezentuje Alis Balbierius;
  Wiersz dla sąsiada: do Litwina poświęca Danuta Kobyłecka
 • Nowe książki przedstawia Tomasz Otocki (Działalność Związku Patriotów Polskich na Wileńszczyźnie, 1944-1946) oraz prof. Władysław Zajewski (Rozważania o Arystotelesie)
 • Jak zwykle, W Listem i Mailem mamy niezwykle ciekawe publikacje:
 • Jana Wyganowskiego z Suwałk (Wokół Oświaty Litwinów w Polsce. Niezałatwione problemy); Aldony Gaweckiej (Karaimi na Litwie: Ananiasz Rojecki); znanego tłumacza Krzysztofa Adrzeja Jeżewskiego z Paryża (Inny Adrzej Kuśniewicz); Leonarda Drożdzewicz (Z Doliny Łosośny).

Nigdzie Państwo nie znają tak rzeczowej kroniki zdarzeń w zakresie relacji polsko-litewskich, z podaniem źródeł, jak w rubryce LITWA – POLSKA. Z miesiąca na miesiąc, wydarzenia, fakty, opinie. W kulturze i jej okolicach. Dział przydatny też bardzo dla badaczy

 

ZNAD WILII 2014, nr 3 (51)

 

Współpracujemy

Współpracujemy

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas