Kwartalnik „Znad Wilii”

ZNAD WILII 2015, nr 4 (64)

 

 

Szanowni Państwo,

w dystrybucji jest już dostępny nr 4/64 kwartalnika
ZNAD WILII, w którym znajdziecie Państwo 160 stron fascynującej lektury! M.in.:

MÓJ KĄT EUROPY

Niezależny felieton „pod prąd” red. naczelnego na aktualne, trudne tematy wileńskie, poruszający też zagadnienia Polaków w regionie
MEDIA POLSKIE NA LITWIE:

Radio: socjalistyczna ramówka i autorzy

to dokument o audycji w języku polskim Radia Litewskiego w erze socjalizmu, z ukazaniem mechanizmów, działających w ówczesnym radiu (cenzura, ideologia). Opowieść o realizatorach programu, jego autorach, ale i o innowacyjności, jaką udało się stworzyć w tamtych czasach,  wraz z kącikiem dla dzieci czy gwarowym np. radiowego Wincuka – postacią, która istnieje od ćwierćwiecza po dzień dzisiejszy (autor: Romuald Mieczkowski).

 

HISTORIA:

Wskrzeszenie federacji celem działań powstańczych 1863

Na uwagę zasługuje solidne opracowanie młodego naukowca Roberta Mieczkowskiego, badającego koncepcje i konteksty federalistyczne. Barwne, ciekawe w fakty, z polotem ukazane!

 

ROK WITKIEWICZÓW (2015):

Losy Witkiewiczów z Poszawsza na Żmudzi

przedstawione zostały, wraz z niezwykle ciekawymi i powikłanymi dziejami rodu, m.in. Stanisława Witkiewicza, twórcy stylu zakopiańskiego i autora Na przełeczy, swoistej Biblii Tatr, jego syna Witkacego, o pełnych przygód życiu ich protoplastów i krewnych, którzy działali również w Rosji carskiej i radzieckiej. Wiele nieznanych i mało znanych kart. A wszystko się zaczęło na Litwie… (autor: Mieczysław Jackiewicz)

 

POLACY WIELU KULTUR:

Nasza „asymilacja” wśród Kaszubów 

to piękna i wartko przekazana kronika rodzinna z Wileńszczyzny, która w ramach tzw. repatriacji, z swoimi wileńskimi nawykami wrastała w realia polskie, oswajając się i spokrewniając z Kaszubami na tzw. Ziemiach Odzyskanych. Miejscami śmiesznie, miejscami nostalgicznie. Samo życie! (autor: Grzegorz Żukowski)

 

ZNAD DNIEPRU

W stałej korespondencji własnej Maciej Mieczkowski opisuje wędrówki po Kijowie i Ukrainie, m.in. do Odessy w

Podróżach u schyłku roku

 

ZNAD PREGOŁY:

Pospolite ruszenie i „Czarni Myśliwi” z Królewca w walce przeciwko Armii Napoleona

Sam tytuł korespondencji Irin Treń z Obwodu Kaliningradzkiego określa jej temat, który autorka opracowała z wielką dokładnością. Nie wszyscy prócz Rosji byli z Napoleonem!

 

Śladami Pogranicza

podąża Leonard Drożdżewicz, zastanawiac się też nad literaturą emigracyjną, dzieląc się refleksjami nt. opracowania o Marszałku (Wszystko dla Niepodległej) oraz innymi lekturami i opowieściami

ZNAD DOLINY ŁOSOŚNY

Impresje z odstępów leśnych

tegoż autora też stamtąd pochodzą, ukazując żubrów na

ZIELONYM POGRANICZU

 

KAWIARNIA LITERACKA

prócz sygnalizowanego artykułu o Witkiewiczach zawiera omówienie najnowszej książki Alicji Rybałko, wydanej w Niemczech pt. Przyzwyczaić się do odlotu, z zacytowaniem części wierszy o rodzinnych stronach. Jakże mądre i piękne to wiersze!
Przeczytane: Gdzie najwięcej boli

I dwie recenzje nt. książki urodzonego w Wilnie prof. Władysława Zajewskiego pt. Czy historycy piszą prawdę

Czego uczy nas historia (Mieczysław Jackiewicz)

Czy historycy piszą prawdę (Tomasz Chiciński)

 

ZAPIŚNIK DZIAŁAŃ TWÓRCZYCH

i

POCZET TWÓRCÓW LITERATURY WILEŃSKIEJ

zawierający ich notki od XVI wieku do roku 1945, drukowany alfabetycznie w odcinkach,  zawiera informacje o kulturze, w dziale

PASJE

 

Ponadto w 

LISTEM i MAILEM czyli POCZCIE REDAKCYJNEJ

znajdą Państwo korespondencje, m.in. Józefa Szyłejki W Toruniu w hołdzie naukowcom z Wilna; Władysława Zajewskiego, w związku z jego 85-leciem; ks. Tadeusza Krahela Książki w darze; Jana Wolskiego O Zygmuncie Ławrynowiczu; a także Leonarda Drożdżewicza, Stanisława Zawodnika, Tomasza Otockiego i in.

 

LITWA-POLSKA. Z MIESIĄCA NA MIESIĄC. WYDARZENIA, FAKTY, OPINIE.

Nigdzie Państwo nie znajdą tak pełnej kroniki relacji polsko-litewskich, z udziałem mniejszości polskiej na Litwie i litewskiej w Polsce, działalności odrębnych placówek (Instytut Polski w Wilnie, Litewskie Centrum Kultury w Warszawie, Dom Kultury Polskiej itp.). Ponadto sygnalizowane są nagrody i nobilitacje, wydawnictwa. Informacje szczególnie przydatne dla zainteresowanych regionem badaczy, studentów.

Pismo bogato ilustrowane, posiada kolorowe wklejki

 

Zapraszam do nabywania ZNAD WILII w sieci RUCHu, Garmond Press. Proszę pytać, bywa w niektórych!

W Księgarni Naukowej im.Prusa w Warszawie (Krakowskie Przedmieście 7), Domu Spotkań z Historią (Warszawa, ul.Karowa 20). Kolportaż Olsztyn i Wybrzeże: Krzysztof Jankowski, tel.89 5344878,

Wysyłamy pismo pocztą, wystarczy napisać maila ZNADWILI@WP.PL lub zadzwonić: 48 508764030

Najlepiej oczywiście je zaprenumerować!

Kwartalnik w Wilnie:

w księgarni Domu Kultury Polskiej (ul.Naugarduko 76), ELEPHAS (Olandu 11), AKADEMINE KNYGA (Universiteto 4), KATALIKU PASAULIS (Sventaragio 5, przy Pl.Katedralnym),RUDNINKU KNYGYNAS (Rudninku 20).

 

Zamówić na Litwie można mailem i tel. 370 68469052

Informacja o naszych działaniach na www.

facebook.com/znadwilii, znadwiliiwilno.lt

 

 

Przypominamy, że można zamówić numery archiwalne, roczniki , wydawnictwa z serii Biblioteka Znad Wilii:
Romuald Mieczkowski, Na litewskim paszporcie, Biblioteka Znad Wilii (4),

Wyd. Znad Wilii, Wilno 2011, s. 160, ISBN 978-9986-532-06-4
W 5 rozdziałach: Canaletto maluję Wilno; Pytanie o korzenie; Pokochać Warszawę; Białe i czarne oraz Dwa miody. Stron 160.

Na planie pierwszym są kwestie tożsamości, spuścizny dziejowej, szukania ojczyzny przez tych, których dzisiejsze uwarunkowania usiłują odciąć od wielowiekowych korzeni. Z echami WKL, które kształtowało charakter Wilna. Z szukaniem odpowiedzi na pytanie: co dziś oznacza pisać po polsku na Litwie i gdziekolwiek bądź poza Polską. W wydaniu 28 fotografii Wilna.
——-

Przenieść Wilno do serca. Portret Miasta
Biblioteka Znad Wilii nr 2, Wilno 2009, ISBN 978-9986-532-05-7
Poezja Polaków (z Wilna, Polski i na emigracji), Litwinów, Białorusinów, Tatara, Rosjanina, Czecha i Estończyka tworzy unikalny Portret Miasta z najpiękniejszymi wierszami 50 autorów. Są to m.in.: Ihar Babkou, Tadeusz Chabrowski, Leszek Długosz, Vytautas Landsbergis, Marcelijus Martinaitis, Henryk Mażul, Zianon Paźniak, Wojciech Piotrowicz, Alicja Rybałko, Ramute Skucaite, Józef Szostakowski, Tomas Venclova, Sławomir Worotyński. W opracowaniu zamieszczono oddzielne wklejki z 24 fotografiami Wilna.

——————-
Romuald Mieczkowski, Nikt nie woła, Biblioteka Znad Willi nr 2,
Wilno 2007, ISNB 978-9986-532-04-0
82 wiersze ukazują Wilno, widziane przez Polaka, mocno związanego z tym Miastem. Dostrzega on złożoność nieodwracalnych zmian, stara się uzmysłowić sens wielkich i małych, straconych i pozyskanych Ojczyzn. Wilno w tych wierszach bywa zawsze, nawet gdy mowa jest o czymś innym. To widzenie świata dopełniają fotogramy autorstwa poety, którymi szkicuje Miasto, potraktowane jako otoczka zawartych przeżyć.
——————

Romuald Mieczkowski, Objazdowe kino i inne opowiadania wileńskie


Biblioteka Znad Willi nr1, Wilno 2007, ISBN 978-9986-532-03-31
Literatury o Wilnie i Wileńszczyźnie powstało niemało. Cieszyła się ona sympatią przed wojną, istniała w ocenzurowaniu w PRLu, temat podejmowano na emigracji. Po wojnie w większości opisywała wojenną gehennę, życie na obczyźnie. A co działo się na terenach na Wschodzie, na których pozostali Polacy? Świadectw takich niewiele. Szczególnie, jeśli chodzi o dokonania, tworzone przez naocznych świadków. Niektóre moje opowiadania obrazują trudny świat człowieka, wychowanego w polskiej tradycji, ale żyjącego w twardych sowieckich realiach. Zdarzenia, mimo fabuły literackiej, są rodzajem dokumentu, bowiem ludzie noszą swe prawdziwe nazwiska. To hołd, który autor oddaje swojej rodzinie, krewnym. Dzięki jednemu z opowiadań dziadkowie autora – Piotrowscy pośmiertnie zostali upamiętnieni za uratowanie podczas wojny rodziny żydowskiej. Jest to próba przypomnienia o nas, Polakach na Wileńszczyźnie. W książce zawarte są zdjęcia z archiwum rodzinnego autora.

 

ZNAD WILII 2015, nr 3 (63)

Szanowni Państwo,

Już w sprzedaży najnowszy numer „Znad Wilii”!  A numer to szczególny i niezwykły, z artykułami niepublikowanymi gdzie indziej. Na stu sześćdziesięciu stronach fascynującej lektury znajdziemy w nim m. in.:

 

MÓJ KĄT EUROPY

Niezależny felieton red. naczelnego na aktualne, trudne i ważne tematy wileńskie i zagadnienia dotyczące regionu
PIEŚNI ERY SOCJALIZMU: POLSKIE  SZLAGIERY W ZSRR

to esej o polskiej pieśni w Związku Radzieckim, o losach jej twórców, o jej wpływach na estradę sowiecką. Mowa o Jerzym Petersburskim, Eugeniuszu  Bodo, Henryku Warsie, Jerzym Harrisie, Renacie Anders, Annie German, o dziesiątkach innych artystów, którzy zaistnieli w ZSRR. Przytoczone są mało znane w Polsce dramatyczne dzieje Adi Rosnera (twórcy m.in. przeboju Cicha woda), pioniera jazzu w ZSRR i jazzmana gułagów. W tle nie brakuje historii zabawnych (Yves Montant),  opisu życia estradowego w Kraju Rad (Romuald Mieczkowski)

 

MISS EUROPA 1933: O WILEŃSKIEJ PIĘKNOŚCI Z ŁOTEWSKIM PASZPORTEM

to bardzo nowatorski artykuł Tomasza Otockiego, bogato ilustrowany z nieznaną historią Tatiany Masłowej z Wilna

 

Z WILEŃSZCZYZNY RODEM:

LUDZIE POLSKIEGO KINA, TEATRU I ESTRADY 

Z sylwetkami wybitnych artystów polskiej sceny, pochodzących również z innych krajów bałtyckich. Publikacja (cz. 2) jest kluczem do dalszych penetracji rodowodów największych gwiazd (Tadeusz Zubiński)

 

W korespondencji własnej z Kijowa Maciej Mieczkowski opisuje dzień powszedni ukraińskiej stolicy: NAJTAŃSZE CITY I ZAMIAST MILICJI POLICJA

 

ZNAD PREGOŁY: I WOJNA ŚWIATOWA W INSTERBURGU

(ob. Czerniachowsk) pisze Irin Treń z Obwodu Kaliningradzkiego,

 

a Leonard Drożdżewicz przesyła korespondencje w duchu WKL, życia i refleksji na bogatym pograniczu kultur:

ZNAD DOLINY ŁOSOŚNY

 

ZNANE KURORTY:

PRZESZŁOŚĆ POŁĄGI WEDŁUG BUŁHARYNA 

Opowieść w stylu retro, tak samo ilustrowana, obszerne świadectwo epoki nostalgicznej i minionej… (Andrzej Kotecki)

 

KAWIARNIA LITERACKA:

To popis pióra historyka, prof. Władyslawa Zajewskiego, ur. w Wilnie, któremu dedykowany jest cały numer.
ROZWAŻANIA O HISTORII: W POSZUKIWANIU PRAWDY

 

PRZECZYTANE: Z POLAKA NIE ZROBISZ KOMUNISTY…

recenzja książki Pawła Poliana Wbrew ich woli. Historia i geografia migracji przymusowych w Związku Radzieckim

 

 

W 140. rocznicę urodzin i 60. śmierci Tomasza Manna Andrzej Sznajder przytacza epizody z życia noblisty na obecnej Litwie:

CHATA WUJA TOMA W NIDZIE

 

Poezję prezentujemy w

 VILNIANA WIERSZEM

(Pawła Kuszczyńskiego, Zbigniewa Jędrychowskiego i

Tomasza Otockiego).

 
Do wojaży po rozległych przestworzach ZSRR i po zielonej Ukrainie nawiązuje w wspomnieniach Józef Wierzba, twórca dokumentów filmowych:

TAKIE BYŁY POCZĄTKI


ZAPIŚNIK DZIAŁAŃ TWÓRCZYCH

a także

POCZET TWÓRCÓW LITERATURY WILEŃSKIEJ

zawierający ich notki od XVI wieku do roku 1945, drukowany alfabetycznie w odcinkach  znajdziemy w dziale PASJE

 

Ponadto w 

LISTEM i MAILEM czyli POCZCIE REDAKCYJNEJ

znajdą Państwo korespondencje, m.in. Macieja Jaworskiego  Apel o poszukiwanej fotografii Józefata Bohuszewicza; korespondencje Leonarda Drożdżewicza, Dominika Wilczewskiego, Małgorzaty Bojarskiej. 

 

LITWA-POLSKA. Z MIESIĄCA NA MIESIĄC. WYDARZENIA, FAKTY, OPINIE.

Nigdzie Państwo nie znajdą tak pełnej kroniki relacji polsko-litewskich, z udziałem mniejszości polskiej na Litwie i litewskiej w Polsce, działalności odrębnych placówek (Instytut Polski w Wilnie, Litewskie Centrum Kultury w Warszawie, Dom Kultury Polskiej itp.). Ponadto sygnalizowane są nagrody i nobilitacje, wydawnictwa. Informacje szczególnie przydatne dla zainteresowanych regionem badaczy, studentów.

Pismo bogato ilustrowane, posiada kolorowe wklejki!

 

***

Zapraszamy do nabywania ZNAD WILII w sieci RUCHu, Garmond Press. Proszę pytać, bywa w niektórych!

W Księgarni Naukowej im.Prusa w Warszawie (Krakowskie Przedmieście 7), Domu Spotkań z Historią (Warszawa, ul.Karowa 20). Kolportaż Olsztyn i Wybrzeże: Krzysztof Jankowski, tel.89 5344878,

Wysyłamy pismo pocztą, wystarczy napisać maila ZNADWILI@WP.PL lub zadzwonić: 48 508764030

Najlepiej oczywiście je zaprenumerować!

Kwartalnik w Wilnie:

w księgarni Domu Kultury Polskiej (ul.Naugarduko 76), ELEPHAS (Olandu 11), AKADEMINE KNYGA (Universiteto 4), KATALIKU PASAULIS (Sventaragio 5, przy Pl.Katedralnym),RUDNINKU KNYGYNAS (Rudninku 20).

Zamówić na Litwie można mailem i tel. 370 68469052

Informacja o naszych działaniach na www.

facebook.com/znadwilii, znadwiliiwilno.lt

ZNAD WILII 2015, nr 2 (62)

Z radością informujemy, że ukazał się nowy numer naszego kwartalnika.

ZNAD WILII to 160 stron niepublikowanej gdzie indziej i fascynującej lektury. W tym numerze:

 

Felieton red. naczelnego na aktualne tematy Litwy i regionu NASZ KĄT EUROPY

W IN MEMORIAM Romuald Mieczkowski wspomina:

BOŻENĘ RAFALSKĄ, LWOWIANKĘ W WILNIE  oraz  GUENTERA GRASSA

W korespondencji własnej z Kijowa Maciej Mieczkowski pisze o walce o niepodległość i tożsamość ukraińską

ZNAD DNIEPRU: WYSZYWANKI I ULOTKI

 

A oprócz tego:

ZNAD PREGOŁY: ŚLADY POLSKIE W INSTERBURGU

to korespondencja Iriny Treń z Obwodu Kaliningradzkiego

 

Z PERSPEKTYWY BERLIŃCZYKA: GDZIE SĄ POLACY?

Felietony o tożsamości Felixa Ackermanna, Niemca, znającego świetnie Polskę, Białoruś i Litwę, ukazujące ją w błyskotliwy sposób i z innej, czasami zaskakującej perspektywy. Autor zadaje też pytanie zawarte w tytule nt. obecności Polaków w Wilnie.

 

Z WILNA RODEM: LUDZIE POLSKIEGO KINA, TEATRU I ESTRADY 

Ilu jest takich? Okazuje się, dziesiątki, w tym wybitnych artystów polskiej sceny. To unikalna i pionierska publikacja, będąca kluczem do dalszych penetracji, zresztą przedstawimy też wkrótce sylwetki takich artystów z Wileńszczyzny, Litwy Kowieńskiej, Łotwy czy nawet Estonii

 

MAŁO ZNANE DZIEJE: LITEWSKA ODYSEJA WOJCIECHA JARUZELSKIEGO

Dr Zenowiusz Ponarski sięga do ciekawych faktów z dziejów rodziny Jaruzelskich podczas wojny, która szukała schronienia na Litwie, opisuje jej szlak zesłańczy (cz. 2, dokończenie)

 

KAWIARNIA LITERACKA:

POD ZNAKIEM OGIŃSKIEGO I WITKIEWICZÓW

Bogato ilustrowana relacja z XXII MAJA NAD WILIĄ, z wyprawy na Żmudź, także opowiadanie Grzegorza Żukowskiego

ZIELONY GENERAŁ

oraz wiersze

ALICJI RYBAŁKO, KRZYSZTOFA A. JEŻEWSKIEGO, BOŻENNY INTRATOR, JERZEGO BINKOWSKIEGO

oraz

 PRZECZYTANE: NIEZWYKŁE LISTY Z CZARNEGO BORU 

  1. ks. Michała Sopoćki w recenzji Leonarda Drożdżewicza

 

MEMORIA: WILNO MNIE UKSZTAŁTOWAŁO

z przedwojennymi  wspomnieniami Julii Kryszewskiej, córki Stanisława Cywińskiego

 

POLACY WIELU KULTUR: PATRIOTYZM POLSKIEJ RODZINY O KORZENIACH FRANCUSKO-NIEMIECKICH

Praca Małgorzaty Bojarskiej na konkurs o tymże haśle,

a także

POCZET TWÓRCÓW LITERATURY WILEŃSKIEJ

zawierający ich notki od XVI wieku do roku 1945, drukowany alfabetycznie w odcinkach

 

 Ponadto w 

LISTEM i MAILEM czyli POCZCIE REDAKCYJNEJ

znajdą Państwo korespondencje m.in. Stefana Figlarowicza Unikalna fotografia Stanisława Cywińskiego; Tadeusza Pardeja O Piłsudskim. Kościół w Druskienikach; Stanisława Panteluka Nic dodać, nic ująć; Leonarda Drożdżewicza Świętowanie z M.K. Pawlikowskim, Mitropa Express; Ryszarda Dmocha Historia na łamach ZW, Haliny Szymańskiej Kwartalnik w Bibliotece w Bolesławcu; Andrzeja Sikorskiego Do 50; Bogdana Zabiegaja Życzenia dla Republiki Zarzecza 

 

LITWA-POLSKA. Z MIESIĄCA NA MIESIĄC. WYDARZENIA, FAKTY, OPINIE.

Nigdzie Państwo nie znajdą tak obiektywnej i żywej kroniki relacji polsko-litewskich, z udziałem mniejszości polskiej na Litwie i litewskiej w Polsce, jak też działalności odrębnych placówek (Instytut Polski w Wilnie, Litewskie Centrum Kultury w Warszawie, Dom Kultury Polskiej itp.).

XXII Międzynarodowy Festiwal Poetycki „Maj nad Wilią i Wisłą”

W niedzielę, 31 maja, w Wilnie rozpoczyna się XXII Międzynarodowy Festiwal Poetycki „Maj nad Wilią i Wisłą” – niezwykłe wydarzenie kulturalne, z udziałem poetów i pisarzy z wielu krajów, m.in. z Polski, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Grecji. Uczestnicy festiwalu wyruszą tropami Michała Kleofasa Ogińskiego i Witkiewiczów na Żmudź, odwiedzą unikalną Górę Krzyży. Odbędą się prezentacje poetyckie (w tym Środa Literacka), muzyczne (wystąpią znani jazmanii) i filmowe (nagrodzone filmy festiwalu EMiGRA).

Zapraszamy do zapoznania się z programem.

ZNAD WILII 2015, nr 1 (61)

 

Najnowszy numer ZNAD WILII to 160 stron fascynującej i niepublikowanej gdzie indziej lektury. W numerze m.in.:

IN MEMORIAM: BYĆ SKĄDŚ – MY WILNIANIE. TADEUSZ KONWICKI (1926-2015)

Wspomnienia Romualda Mieczkowskiego z bezpośrednich spotkań i rozmów z Pisarzem.

oraz

PROFESOR ELŻBIETA FELIKSIAK (1937-2014)

Elżbieta Frankiewicz pisze o niezwykłej postaci Profesor, zajmującej się problematyką kultury Pogranicza i Kresów Wschodnich.

 

25 LAT ZNAD WILII: PASJA Z RZEKĄ W TYTULE

Wieloletni pracownik TVP, twórca programu ŁĄCZY NAS POLSKA, Józef Wierzba pisze o swych kontaktach z twórcami czasopisma, inicjatywach wileńskich, przed nami cała plejada ciekawych osobistości Wileńszczyzny.

 

ZNAD DNIEPRU: UCHODŹCY I INNI

W korespondencji własnej z Ukrainy tym razem Maciej Mieczkowski porusza trudny temat uchodźców w Kijowie oraz niesienia im pomocy.

 

ZNAD PREGOŁY: ABSOLWENCI SEMINARIUM NAUCZYCIELSKIEGO W KARALENE – DZIAŁACZE OŚWIATY I LITERATURY NA PRUSACH WSCHODNICH

Jest to początek cyklu korespondencji Iriny Treń z dzisiejszego Obwodu Kaliningradzkiego, o śladach polskich i litewskich.

 

Z PERSPEKTYWY BERLIŃCZYKA: MITROPA EXPRESS

To również nowa rubryka. Krótkie felietony Felixa Ackermanna, Niemca, znającego świetnie Polskę, Białoruś i Litwę, w błyskotliwy sposób ukazują nam te kraje z innej i czasami zaskakującej perspektywy.

 

OJCZYZNA WILEŃSZCZYZNA: KARACISZKI – ŻYDZISZKI – TROKI. ALBUM ZDJĘĆ I WSPOMNIEŃ

Jerzy Downarowicz przedstawia w bardzo ciepły sposób losy swoje rodziny, prezentowane są po raz pierwszy w druku przedwojenne zdjęcia.

 

MAŁO ZNANE DZIEJE: LITEWSKA ODYSEJA WOJCIECHA JARUZELSKIEGO

Dr Zrenowiusz Ponarski tym razem sięga do ciekawych faktów z dziejów rodziny Jaruzelskich podczas wojny, która szukała schronienia na Litwie.

 

KAWIARNIA LITERACKA: ROK WITKIEWICZÓW: ZE ŻMUDZI PO TATRY

Publikacją Dariusza Pawlickiego, rozpoczęliśmy cykl mało znanej historii pochodzenia Stanisława Witkiewicza (Poszawsze na Żmudzi) w związku z Rokiem Witkiewiczów w Polsce.

Z tej okazji, jak też w nawiązaniu do Roku Michała Kleofasa Ogińskiego na Litwie drukujemy opis tegorocznego XXII Międzynarodowego Festiwalu Poetyckiego „Maj nad Wilią i Wisłą”, który odbędzie się pod hasłem Tropami Ogińskiego i Witkiewiczów, wraz z programem przedsięwzięcia.

 

STROFY PRZYPOMNIANE: OSTATNI WILEŃSKI WIERSZ ŚWIATOPEŁKA KARPIŃSKIEGO

Prof. Mieczysław Jackiewicz przypomina dramatyczną historię wiersza Karpińskiego, który spoczął na wileńskiej Rossie.

 

VILNIANA I INNE WIERSZE

W tym dziale prezentowane są wiersze Barbary Gruszki-Zych, Christiana Medarda Manteuffla i Teresy Zajewskiej

 

PASJE: Z ZAPIŚNIKA DZIAŁAŃ TWÓRCZYCH

Romuald Mieczkowski pisze o niektórych inicjatywach, wystawach, imprezach artystycznych, w tym o młodym artyście Krzysztofie Sokołowskim z Ejszyszek (O prawdzie metafizycznej), o którym zapewne jeszcze usłyszymy. Pisze o twórczości Bogny Hiszpańskiej, jak też o popisach sztuki wileńskiej ludowej podczas Kaziuków-Winiuków w Lidzbarku Warmińskim i okolicach

 

POCZET TWÓRCÓW LITERATURY WILEŃSKIEJ

zawiera ich notki od XVI wieku do roku 1945, drukowany alfabetycznie w odcinkach

 

PRZECZYTANE: ARCHIDIECEZJA WILEŃSKA W LATACH II WOJNY ŚWIATOWEJ

Leonard Drożdżewicz omawia fundamentalne opracowanie ks. prof. Tadeusza Krahela pod tym samym tytułem.

 

A numer zaczynają słowa redaktora, skierowane do Czytelników, m.in w nawiązaniu do sytuacji dzisiejszej:

 

Z okazji rocznicy (25-lecia ZNAD WILII) oglądnęliśmy się do tyłu. Zdaję sobie sprawę z tego, czego nie udało się załatwić, ale ileż to zmian nastąpiło w naszym życiu! Mentalność jednakże nie zawsze za nimi nadąża. Czuje się ostatnio niesmak z powodu wypowiedzi (i czynów) niektórych przedstawicieli Polaków na Litwie, nazywających siebie politykami. Mimo, że głoszą oni o swych kolejnych zwycięstwach, straty przez nich spowodowane trudno będzie nadrobić. Oby oceniano to wszystko z perspektywy bez odwoływania się do słów poety o złotym rogu, choćby i lokalnym aspekcie.

Wieloletnia i natarczywa obecność mediów rosyjskich na Litwie, szczególnie telewizji (przy braku TVP i miałkiej jakości miejscowych kanałów, które jakoś nie mogą się rozstać z produkcją sowiecką), wyrządziła ogromną krzywdę w świadomości i postrzeganiu świata, przede wszystkim spraw wschodnich – w kontekście Ukrainy i Rosji. Stąd i wśród Polaków spotkasz ludzi o zrusyfikowanych duszach, mimo że spoglądają w stronę Polski, znajdując tu również wsparcie. A trzeba przecież uszanować choćby polską rację stanu, z którą w kluczowych kwestiach jest zbieżna opcja litewska. To sprawa zasadnicza – pisze Romuald Mieczkowski.

 

Ponadto w numerze zapraszamy do konkursu:

POLACY WIELU KULTUR
w

LISTEM i MAILEM

W Poczta redakcyjnej znajdą Państwo korespondencje m.in. Władysława Lemańczyka – o Zofii i Aleksandrze Bolcewiczach; Konrada Kostki – Żegnając Konwickiego; Leonarda Drożdżewiczao Henryku Dembińskim; Tadeusza Pardeja, Władysława Zajewskiego, Inesy i Jacka Szulskich, Waldemara Michalskiego, Barbary i Janusza Pieczurów, Bartosza Jankowskiego, Jana Lecha Frankiewicza, Andrzeja Olkiewicza, Leopolda Płowieckiego, Leokadii Komaiszko, Hatifa JanabiO poprzednim numerze, w związku z 25-leciem „Znad Wilii”.

LITWA-POLSKA. Z MIESIĄCA NA MIESIĄC. WYDARZENIA, FAKTY, OPINIE.

Nigdzie Państwo nie znajdą tak obiektywnej i żywej kroniki relacji polsko-litewskich, z udziałem mniejszości polskiej na Litwie i litewskiej w Polsce, jak też działalności odrębnych instytucji (Instytut Polski w Wilnie, Litewskie Centrum Kultury w Warszawie, Dom Kultury Polskiej itp.).

Ponadto sygnalizowane są najnowsze wydawnictwa w tym zakresie. Dział szczególnie przydatny dla zainteresowanych regionem, badaczy, studentów. Pismo jest bogato ilustrowane, posiada kolorowe wklejki, tym razem z malarstwem Krzysztofa Sokołowskiego.

ZNAD WILII 2014, nr 4 (60)

Najnowszy numer ZNAD WILII już w sprzedaży – a w nim 160 stron fascynującej i niepublikowanej gdzie indziej lektury!

 

W numerze m.in.:

TO JUŻ 25 LAT MINĘŁO? WSPOMNIENIA, REFLEKSJE, PODSUMOWANIA

Laurki i trochę …dziegciu z dziesiątkami opinii nt.pisma,

w tym ludzi bardzo znanych, wilnian, Litwinów, Białorusinów, …Fina i Chińczyka, innych narodowości z całego świata. Oto niektóre nazwiska:

Jerzy Giedroyć, Czesław Miłosz, Juliusz Bardach, Janusz Dunin-Horkawicz, Andrzej S. Ehrenkreutz, Zbigniew Brzeziński, Radosław Sikorski, Andrzej Strumiłło, Edward Ruszczyc, Wacław Korabiewicz, Jacek Łukasiewicz, Alfredas Bumblauskas, Tomas Venclova, Alfgis Kaleda, Marek Sewen, Wanda Gawrońska, Daniel Beanovois, Adam Wielowieyski i wielu innych… 

 

O drodze do niepodległości razem ze Znad Wilii

Czesława Okińczyca (z wystąpienia na konferencji w maju)

   

ZNAD DNIEPRU

Maciej Mieczkowski, reportaż z Kijowa i Lwowa u schyłku roku

 

 

O PIŁSUDSKIM RAZ JESZCZE

dr Zenowiusz Ponarski,  Marszałek i Żmudzini

 

100 ROCZNICA WYBUCHU I WOJNY ŚWIATOWEJ

prof. Mieczysław Jackiewicz,  Okupacja niemiecka Wilna 1915-1918

Julia Kryszewska,  Z pamiętników mojego ojca Stanisława Cywińskiego

 

DLACZEGO POETA NAPISAŁ: LITWO, OJCZYZNO MOJA…

zastanawiają się poeci Wojciech Piotrowicz i dr Józef Szostakowski

 

WOKÓŁ GASTRONOMII:

Tomasz Otocki, Zatańczyć tango  w ERINIE, czyli jak bawiły się przedwojenne Druskieniki

 

MAJ NAD NAD WILIĄ I WISŁĄ. FESTIWAL EMiGRA

O współpracy poetów, filmowców i muzyków polskiego pochodzenia i coraz głośniejszym festiwalu filmów emigracyjnych

 

PASJE

Poczet twórców literatury wileńskiej

od XVI wieku do roku 1945, drukowany alfabetycznie w odcinkach

 

KAWIARNIA LITERACKA:

Do Litwy. Nieznany wiersz Jerzego Pietrkiewicza

 

  PRZECZYTANE

 Prof. Władysław Zajewski, Między Toruniem, Królewcem i Wilnem (Kopernik i Kant w tych miastach)

Leonard Drożdżewicz, W Diecezji Wileńskiej. Dedykowane Tadeuszowi Krahelowi

Romuald Mieczkowski, o zbiorze wspomnień w książce Gdy myślę Wilno

 

  KONKURS POLACY WIELU KULTUR

 Tomasz Snarski, Wilno moich marzeń

 

LISTEM i MAILEM

Korespodencje m.in. Łucji Nelke-Jastrzębskiej, Włodzimierza Jastrzębskiego i Stefana Pastuszewskiego (Rozbicie więzienia hitlerowskiego w Pińsku), Kazimierza Bartoszewicza (Dobrosąsiedztwo rodzin), a także Józefa Wierzby, Adama Bobryka, Piotra Wdowiaka, Zbigniewa Jędrychowskiego, Cseby Gezy, Krystyny Korkuć, Elżbiety i Lecha Frankiewiczów, Konrada Kostki 

 

LITWA-POLSKA. Z MIESIĄCA NA MIESIĄC.

WYDARZENIA, FAKTY, OPINIE.

Nigdzie Państwo nie znajdą tak obiektywnej i żywej kroniki relacji polsko-litewskich, z udziałem mniejszości polskiej na Litwie i litewskiej w Polsce, jak też działalności odrębnych instytucji (Instytut Polski w Wilnie, Litewskie Centrum Kultury w Warszawie, Dom Kultury Polskiej itp.).

Ponadto sygnalizowane są najnowsze wydawnictwa w tym zakresie. Dział szczególnie przydatny dla zainteresowanych regionem, badaczy, studentów.

 

Pismo jest bogato ilustrowane, posiada kolorowe wklejki, tym razem ze współczesnym malarstwem litewskim.

 

ZNAD WILII 2014, nr 3 (59)

Nowy numer „Znad Wilii już w sprzedaży!” A w nim ponad 160 stron ciekawej lektury:

25-LECIE „ZNAD WILII” – WSPOMNIENIA, REFLEKSJE, POSUMOWANIA

Romuald Mieczkowski: Wzorem Edwarda Raczyńskiego i nie tylko. Ludzie, którzy na emigracji kształtowali naszą świadomość

Danuta Piotrowicz: Pierwsze kroki

Wojciech Piotrowicz: W głąb z i bliska

dr Józef Szostakowski:Łamy otwarte na twórczość

Aleksander Borowik: Wypłynąć na bezkresy „Znad Wilii” fal

  

ZNAD DNIEPRA

Maciej Mieczkowski, reportaż Życie codzienne w Kijowie dzisiaj

 

PIŁSUDSKI A LITWA

dr Zenowiusz Ponarski,  Rozterki Michała Romera

 

WSCHODNIE LOSY

Grzegorz Żukowski, Ewakuacja

Zbigniew Jędrychowski, Likwidacja sceny polskiej Grodnie i Wilnie

 

PASJE

Zapiśnik działań twórczych: Energia i Kultura

Leonard Drożdżewicz, Viktoria patriotyzmu pejzażu

(o malarstwie i konserwacji zabytków Wiktorii TołłoczkoTur)

Poczet twórców literatury wileńskiej

od XVI wieku do roku 1945, drukowany alfabetycznie w odcinkach

 

KAWIARNIA LITERACKA:

 W 10. ROCZNICĘ ŚMIERCI CZESŁAWA MIŁOSZA

Andrzej Sznajder, Ambasador obojga narodów

Christan Medard Manteuffel, …gdy jeszcze nic nie było pewne,

a wszystko możliwe

200-LECIE URODZIN TARASA SZEWCZENKI

prof. Mieczysław Jackiewicz, Piewca narodu ukraińskiego w Wilnie

 

WIERSZE PO POLSKU I PO LITEWSKU

Leokadia Komaiszko, Pożegnanie lata, Wiersz dla cioci Haliny i in.

 

PRZECZYTANE

 Prof. Władysław Zajewski, Studium o „Grekach Europy” z 1863/4

Leonard Drożdżewicz, Wielcy Polacy z Kresów Północno-Wschodnich

Program II Festiwalu Filmów Emogracyjnych EMiGRA 2014 i

II etapu „Maja nad Wilią i Wisłą w Wilanowie

 

LISTEM i MAILEM

Korespodencje m.in. Tadeusza Pardeja (Tęsknota do świętego gaju), Julii Kryszewskiej, Andrzeja Sikorskiego, Konrada Kostki, dr Małgorzaty Bojarskiej

 

LITWA-POLSKA. Z MIESIĄCA NA MIESIĄC.

WYDARZENIA, FAKTY, OPINIE.

Nigdzie Państwo nie znajdą tak obiektywnej i żywej kroniki relacji polsko-litewskich, z udziałem mniejszości polskiej na Litwie i litewskiej w Polsce, jak też działalności odrębnych instytucji (Instytut Polski w Wilnie, Litewskie Centrum Kultury w Warszawie, Dom Kultury Polskiej itp.).

Ponadto sygnalizowane są najnowsze wydawnictwa w tym zakresie. Dział szczególnie przydatny dla zainteresowanych regionem, badaczy, studentów.

 

Pismo jest bogato ilustrowane, posiada kolorowe wklejki.

ZNAD WILII 2014, nr 2 (58)

Drodzy Przyjaciele, Szanowni Państwo, z przyjemnością informuję, że w dystrybucji pojawił się kolejny numer kwartalnika „Znad Wilii”. Zapraszam do lektury.

 

Romuald Mieczkowski.

 

„Znad Wilii” to 160 stron fascynującej lektury. W tym numerze m.in.:

 

REFLEKSJE NA 25-LECIE „ZNAD WILII”,

Paweł Matusewicz, Seattle: Wskrzesić ducha W. Księstwa Litewskiego

 

KAWIARNIA LITERACKA:

XXI MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL POETYCKI „MAJ NAD WILIĄ”

Dlaczego polski poeta napisał: Litwo, Ojczyzno moja?

Obszerna  relacja z festiwalu. Z konferencji, w nawiązaniu do powyższego hasła oraz 25-lecia ZNAD WILII, z komentarzami, wypowiedziami, refleksjami

 

WOKÓŁ OSKARA MILOSZA: PARYŻ-WILNO-KOWNO

Ciąg dalszy mało znanych i nieznanych dziejów wileńskich w kontekście zainteresowań mistycznych poety. Tym razem o profesorze Zdziechowskim i przedwojennych Rosjanach Wilna. Autor: dr Zenowiusz Ponarski (USA).

 

ŚLADAMI MICHAŁA SOPOĆKI I JÓZEFA MACKIEWICZA

Leonard Drozdżewicz, Czarny Bór (pod Wilnem)

 

SPRAWIEDLIWI WŚRÓD NARODÓW ŚWIATA

Piotr Otocki, Wojciech Gintowt-Dziewiałkowski, polski sprawiedliwy z Ziemi Wileńskiej

 

100. ROCZNICA WYBUCHU I WOJNY ŚWIATOWEJ

Prof. Mieczysław Jackiewicz, 1914 w dziennikach i wspomnieniach

 

HISTORII PRASY

Jadwiga Siedlecka-Siwuda, O bibliografii czasopisma LITHUANIA

Prof. Mieczysław Jackiewicz, Napaść policji na DZIENNIK WILEŃSKI

 

MEMORIA

Julia Kryszewska, Czy po takich przeżyciach mogę zapomnieć Wilno?

 

ALBUM ZDJĘĆ I WSPOMNIEŃ

Jerzy Downarowicz, Ojczyzna Wileńszczyzna. Wspomnienia poprzez pryzmat dziciństwa w Wilnie, jak również o ojcu Autora, uczestniku wojny polsko-sowieckiej, pracowniku kolei

 

WOKÓŁ GASTRONOMII W WILNIE

W cyklu Romualda Mieczkowskiego „Kawiarnie i restauracje w dobie socjalizmu (za Breżniewa)”

VILNIANA WIERSZEM, NOWE WIERSZE

Andrzej Sikorski, Tomasz Snarski, Zbigniew Jędrychowski

 

PASJE

W Zapiśniku działań arystystycznychprzedstawiona jest kronika niektórych wydarzeń, m.in. z wystawy Ormianie polscy Semper Fidelis, malarstwa Polaków na Bialorusi, z wklejką reprodukcji prac najciekawszych artystów,

Kompedium wiedzy nt. pisarstwa w Wilnie dopełnia

Poczet twórców literatury wileńskiej

od XVI wieku do roku 1945, drukowany alfabetycznie

 

LISTEM i MAILEM

Korespodencje m.in. Witolda Kowalskiego (pt. Daleki krewny Marszałka); Waldemara Kowalskiego,  Konrada Kostki, Andrzeja Rzempołucha, prof. Władysława Zajewskiego, Julii Kryszewskiej, Alicji Andrzejewskiej.

 

LITWA-POLSKA. Z MIESIĄCA NA MIESIĄC.

WYDARZENIA, FAKTY, OPINIE.

Nigdzie Państwo nie znajdą tak obiektywnej i żywej kroniki relacji polsko-litewskich, z udziałem mniejszości polskiej na Litwie i litewskiej w Polsce, jak też działalności odrębnych instytucji (Instytut Polski w Wilnie, Litewskie Centrum Kultury w Warszawie, Dom Kultury Polskiej itp.).

Ponadto sygnalizowane są najnowsze wydawnictwa w tym zakresie. Dział szczególnie przydatny dla zainteresowanych regionem, badaczy, studentów.

ZNAD WILII 2014, nr 1 (57)

„Znad Wilii” to 160 stron fascynującej lektury. W tym numerze m.in.:

REFLEKSJE NA 25-LECIE „ZNAD WILII”, Leonard Drożdżewicz: Na straży wspólnego dziedzictwa WXL Romuald Mieczkowski, Czy polskie czasopismo, wydawane poza Polską, musi być za darmo?

WOKÓŁ OSKARA MILOSZA: PARYŻ-WILNO-KOWNO Ciąg dalszy mało znanych i nieznanych przedwojennych dziejów wileńskich, w kontekście osobowości i zainteresowań mistycznych poety. Tym razem o trójce jego powierników (Petras Klimas, Pius XI, Juozas Keliuotis). Pisze o tym dr Zenowiusz Ponarski (Toronto, Kanada).

RELIGIA I PRAWO Organizacja wilenskiego prawosławia (w międzywojniu, autor Stefan Pastuszewski).

MEMORIA Adrzej Rumiński, Mieszkaliśmy u Tyszkiewiczów. Wilno-Waka-Landwarów.

PODRÓŻE Pocztówka z Jedwabnego Szlaku. Korepondencja z Gruzji Leonarda Drożdżewicza.

TRADYCJE Wialikdzień – białoruskie zwyczaje wielkanocne.

WOKÓŁ GASTRONOMII W WILNIE W cyklu Romualda Mieczkowskiego Kawiarnie i restauracje w dobie socjalizmu (za Breżniewa).

KAWIARNIA LITERACKA: XXI MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL POETYCKI „MAJ NAD WILIĄ”Dlaczego polski poeta napisał: Litwo, Ojczyzno moja? Koncepcja, opis i program festiwalu. 25-29 maja (Wilno-Troki-Ilgów-Pożajście-Kowno).

VILNIANA WIERSZEM, NOWE WIERSZE Władysław Zajewski, Maria Duszka (wiersze po polsku i po litewsku), Ewa Krasnodębska, Maya Noval, Krzysztof A. Jeżewski, Paweł Kuszczyński Z kart prasy powstańczej – wiersz Radosława Żurawskiego vel Grajewskiego.

PASJE W Zapiśniku działań arystystycznych – kronika niektórych wydarzeń.Kompedium wiedzy nt. pisarstwa w Wilnie dopełnia Poczet twórców literatury wileńskiej od XVI wieku do roku 1945, drukowany alfabetycznie.

LISTEM i MAILEM Korespodencje m.in. Bożysława Bogdańskiego, Konrada Kostki, Julii Kryszewskiej, Pawła Matusewicza, Elżbiety i Lecha Frankiewiczów, Marka Bernackiego, Bogdana Zabiegaja.

LITWA-POLSKA. Z MIESIĄCA NA MIESIĄC. WYDARZENIA, FAKTY, OPINIE. Nigdzie Państwo nie znajdą tak żywej kroniki relacji polsko-litewskich, z udziałem mniejszości polskiej na Litwie i litewskiej w Polsce, jak też odrębnych instytucji (Instytut Polski w Wilnie, Litewskie Centrum Kultury w Warszawie, Dom Kultury Polskiej itp.), z podaniem źródeł. Ponadto sygnalizowane są najnowsze wydawnictwa. Dział szczególnie przydatny dla zainteresowanych regionem, badaczy, studentów.

Pismo jest bogato ilustrowane, znalazły się w nim tym razem również reportaże fotograficzne z Republiki Zarzecze!

ZNAD WILII 2013, nr 4 (56)

„Znad Wilii” to 160 stron fascynującej lektury. W tym numerze m.in.:

Artykuł wstępny nawiązuje do 25-LECIA POWSTANIA „ZNAD WILII”, które przypada w 2014 roku, pierwszego niezależnego pisma polskiego w Wilnie i o zdecydowanym rodowodzie niepodległościowym.

Wbogatym dziale ROK POWSTANIA STYCZNIOWEGO szereg ciekawych artykułów: prof. Radosława Żurawskiego vel Grajewskiego POWSTANIE 1863 NA ZIEMIACH ZABRANYCH A POZOSTAŁE NARODY DAWNEJ RZECZYPOSPOLITEJ (BIAŁORUSINI, LITWINI, UKRAIŃCY); Jazepa Januszkiewicza (Raków k. Mińska) POWSTANIE STYCZNIOWE W LITERATURZE BIAŁORUSKIEJ; prof. Mieczysława Jackiewicza ANDRIOLLI, MALARZ I POWSTANIEC; Wojciecha Piotrowicza opowiadanie z Wileńszczyzny TAK WIELE NARAZ; nagrodzone prace w konkursie Powstanie Styczniowe oczami młodych: Wiktora Szukiełowicza z Żupran na Białorusi SPALONE KSIĄŻKI I ZAGINIONY KAMIEŃ BOHUSZEWICZA oraz Bożeny Mieżonis z Wilna SPOTKANIE NA CMENTARZU.

Temat dopełnia kronika wydarzeń polsko-litewskich na Litwie, poświęconych Rokowi Powstania 1863.

BYŁ TAKI RABIN. CHAIM OZER GRODZIEŃSKI to ciąg dalszy mało znanych i nieznanych przedwojennych dziejów wileńskich, w kontekście osobowości i zainteresowań mistycznych Oskara Miłosza. Pisze o tym dr Zenowiusz Ponarski (Toronto, Kanada).

ALEKSY SIELIWACZEW WILEŃSKI NAUCZYCIEL MICHAŁA BACHTINA to artykuł pracowników naukowych Andreja Puczkowa i Juryja Marczenki z Kijowa o wileńskim rodowodzie znakomitego naukowca rosyjskiego.

W ROKU 300-LECIA KRISTIJONASA DONELAITISA na Litwie na uwagę zasługuje szkic dra Józefa Szostakowskiego POETA NIEZAPOMNIANY.

W cyklu UCZESTNICY DZIEJÓW LUDZKOŚCI prof. Władysław Zajewski pisze o CYCERONIE, ZAKOCHANYM W HISTORII.

ZNAD DŹWINY Tadeusz Zubiński w publikacji LILLI HENOOCH, NIEWŁAŚCIWE POCHODZENIE przypomina losy znanej niemieckiej sportsmenki żydowskiego pochodzenia, urodzonej w Rydze.

W dziale WOKÓŁ GASTRONOMII W WILNIE Romuald Mieczkowski rozpoczyna cykl własnych publikacji o KAWIARNIACH I RESTAURACJACH W DOBIE SOCJALIZMU.

Bogaty jak zwykle jest dział, poświęcony sztuce. Leonard Drożdzewicz przedstawia sylwetkę SOKÓLSKIEGO BRUEGHELA, WITALISA SAROSIEKA (1945-2012).

Pod hasłem XX MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL POETYCKI „MAJ NAD WILIĄ I WISŁĄ” – EMIGRA znalazła się relacja z pierwszej odsłony festiwalu wileńskiego w Wilanowie w Warszawie i I festiwalu filmów emigracyjnych.

W ZAPIŚNIKU DZIAŁAŃ ARTYSTYCZNYCH jest mowa m.in. o udziale reprezentantów Litwy w XII Legnickich Dniach Kultury Kresowej, Międzynarodowym Listopadzie Poetyckim w Poznaniu, z wystaw malarstwa Anny Alicji Trochim i Aleksandrasa Vozbinasa.

Kompedium wiedzy nt. pisarstwa i literatury w Wilnie dopełnia POCZET TWÓRCÓW LITERATURY WILEŃSKIEJ od XVI wieku do roku 1945, drukowany alfabetycznie w odcinkach.

W LISTEM i MAILEM zamieszczone zostały opinie i refleksje Czytelników, w tym m.in. prof. Edmunda Pawlaka (DO AMBASADORA JANUSZA SKOLIMOWSKIEGO); Mariana Mrozińskiego (ZAPOMNIANA WOJNA); Jana Kozicza (FOTOGRAF WILEŃSKI BRONIA); Andrzeja Rumińskiego (W POSIADŁOŚCI TYSZKIEWICZÓW); Konrada Kostki (UWAGI PO PRZECZYTANIU DWÓCH NUMERÓW „ZNAD WILII”); Teresy Barbary Banasik (O POLSKIEJ TELEWIZJI W WILNIE).